Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 8/1/2015

08/01/2015
Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 8/1/2015
Chúng tôi luôn cập giá cao su hàng ngày nhanh nhất, tin thị trường cao su mới nhất
 
Cao su Giá cao su Địa chỉ bán Tăng - giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14600-15000 Phú Yên - Sông Hinh  
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14600-15000 Bình Thuận - Hàm Thuận Bắc  
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14600-15000 Quảng Bình - Bố Trạch  
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14600-15000 Quảng Trị - Vĩnh Linh  
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14600-15000 Đắk Nông - Đắk Mil  
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14600-15000 Đắk Lắk - Buôn Đôn  
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14600-15000 Kon Tum - TP.Kon Tum  
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14600-15000 Tây Ninh - TX.Tây Ninh  
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14600-15000 Bình Dương - Bến Cát  
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14600-15000 Đồng Nai - TP.Biên Hòa  
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14600-15000 Bình Phước - Lộc Ninh  
Mủ cao su tạp (dạng chén) 14600-15000 Gia Lai - TP.Pleiku  
Cao su SVR3L 41400 Quảng Bình - Bố Trạch -1300
Cao su SVR3L 41400 Quảng Trị - Vĩnh Linh -1300
Cao su SVR3L 41400 Đắk Nông - Đắk Mil -1300
Cao su SVR3L 41400 Đắk Lắk - Buôn Đôn -1300
Cao su SVR3L 41400 Kon Tum - TP.Kon Tum -1300
Cao su SVR3L 41400 Tây Ninh - TX.Tây Ninh -1300
Cao su SVR3L 41400 Bình Dương - Bến Cát -1300
Cao su SVR3L 41400 Đồng Nai - TP.Biên Hòa -1300
Cao su SVR3L 41400 Bình Phước - Lộc Ninh -1300
Cao su SVR3L 41400 Gia Lai - TP.Pleiku -1300
Cao su SVR10 38100 Quảng Bình - Bố Trạch -1200
Cao su SVR10 38100 Quảng Trị - Vĩnh Linh -1200
Cao su SVR10 38100 Đắk Nông - Đắk Mil -1200
Cao su SVR10 38100 Đắk Lắk - Buôn Đôn -1200
Cao su SVR10 38100 Kon Tum - TP.Kon Tum -1200
Cao su SVR10 38100 Tây Ninh - TX.Tây Ninh -1200
Cao su SVR10 38100 Bình Dương - Bến Cát -1200
Cao su SVR10 38100 Đồng Nai - TP.Biên Hòa -1200
Theo Nhà Nông