Giá cao su Việt Nam 27/5/2015

27/05/2015
Giá cao su Việt Nam 27/5/2015
Giá cao su Việt Nam là chúng tôi cập nhật diễn biến giá cao su tại một số địa phương trong lãnh thổ Việt Nam hàng ngày nhanh nhất, tin thị trường cao su mới nhất
 
Nông sản Giá cao su Địa chỉ bán Tăng - giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Phú Yên - Sông Hinh +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Bình Thuận - Hàm Thuận Bắc +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Quảng Bình - Bố Trạch +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Quảng Trị - Vĩnh Linh +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Đắk Nông - Đắk Mil +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Đắk Lắk - Buôn Đôn +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Kon Tum - TP.Kon Tum +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Tây Ninh - TX.Tây Ninh +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Bình Dương - Bến Cát +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Đồng Nai - TP.Biên Hòa +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Bình Phước - Lộc Ninh +900
Mủ cao su tạp (dạng chén) 12000 Gia Lai - TP.Pleiku +900
Cao su SVR3L 30200 Quảng Bình - Bố Trạch +1100
Cao su SVR3L 30200 Quảng Trị - Vĩnh Linh +1100
Cao su SVR3L 30200 Đắk Nông - Đắk Mil +1100
Cao su SVR3L 30200 Đắk Lắk - Buôn Đôn +1100
Cao su SVR3L 30200 Kon Tum - TP.Kon Tum +1100
Cao su SVR3L 30200 Tây Ninh - TX.Tây Ninh +1100
Cao su SVR3L 30200 Bình Dương - Bến Cát +1100
Cao su SVR3L 30200 Đồng Nai - TP.Biên Hòa +1100
Cao su SVR3L 30200 Bình Phước - Lộc Ninh +1100
Cao su SVR3L 30200 Gia Lai - TP.Pleiku +1100
Cao su SVR10 24900 Quảng Bình - Bố Trạch +1000
Cao su SVR10 24900 Quảng Trị - Vĩnh Linh +1000
Cao su SVR10 24900 Đắk Nông - Đắk Mil +1000
Cao su SVR10 24900 Đắk Lắk - Buôn Đôn +1000
Cao su SVR10 24900 Kon Tum - TP.Kon Tum +1000
Cao su SVR10 24900 Tây Ninh - TX.Tây Ninh +1000
Cao su SVR10 24900 Bình Dương - Bến Cát +1000
Cao su SVR10 24900 Đồng Nai - TP.Biên Hòa +1000
Theo Nhà Nông