Giá cao su Việt Nam 5/5/2015

05/05/2015
Giá cao su Việt Nam 5/5/2015
Giá cao su Việt Nam là chúng tôi cập nhật diễn biến giá cao su tại một số địa phương trong lãnh thổ Việt Nam hàng ngày nhanh nhất, tin thị trường cao su mới nhất
 
Nông sản Giá cao su Địa chỉ bán Tăng - giảm
Mủ cao su RSS3 30000 Gia Lai - TP.Pleiku 0
Mủ cao su RSS3 30000 Bình Phước - Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 30000 Đồng Nai - TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su RSS3 30000 Bình Dương - Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 30000 Tây Ninh - TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su RSS3 30000 Kon Tum - TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 30000 Đắk Lắk - Buôn Đôn 0
Mủ cao su RSS3 30000 Đắk Nông - Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 30000 Quảng Trị - Vĩnh Linh 0
Mủ cao su RSS3 30000 Quảng Bình - Bố Trạch 0
Cao su SVR10 24600 Gia Lai - TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 24600 Bình Phước - Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 24600 Đồng Nai - TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR10 24600 Bình Dương - Bến Cát 0
Cao su SVR10 24600 Tây Ninh - TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 24600 Kon Tum - TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 24600 Đắk Lắk - Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 24600 Đắk Nông - Đắk Mil 0
Cao su SVR10 24600 Quảng Trị - Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 24600 Quảng Bình - Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 29800 Gia Lai - TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 29800 Bình Phước - Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 29800 Đồng Nai - TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 29800 Bình Dương - Bến Cát 0
Cao su SVR3L 29800 Tây Ninh - TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 29800 Kon Tum - TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 29800 Đắk Lắk - Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 29800 Đắk Nông - Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 29800 Quảng Trị - Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 29800 Quảng Bình - Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Gia Lai - TP.Pleiku 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Bình Phước - Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Đồng Nai - TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Bình Dương - Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Tây Ninh - TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Kon Tum - TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Đắk Lắk - Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Đắk Nông - Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Quảng Trị - Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Quảng Bình - Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Bình Thuận - Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10400 Phú Yên - Sông Hinh 0
Theo Nhà nông