Giá cao su Việt Nam (12/8/2015)

12/08/2015
Giá cao su Việt Nam (12/8/2015)
Giá cao su Việt Nam là chúng tôi cập nhật diễn biến giá cao su tại một số địa phương trong lãnh thổ Việt Nam hàng ngày nhanh nhất, tin thị trường cao su mới nhất
 
Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Phú Yên - Sông Hinh +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Thuận - Hàm Thuận Bắc +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Quảng Bình - Bố Trạch +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Quảng Trị - Vĩnh Linh +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đắk Nông - Đắk Mil +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đắk Lắk - Buôn Đôn +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Kon Tum - TP.Kon Tum +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Tây Ninh - TX.Tây Ninh +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Dương - Bến Cát +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đồng Nai - TP.Biên Hòa +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Phước - Lộc Ninh +500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Gia Lai - TP.Pleiku +500
Cao su SVR3L 25700 Quảng Bình - Bố Trạch +400
Cao su SVR3L 25700 Quảng Trị - Vĩnh Linh +400
Cao su SVR3L 25700 Đắk Nông - Đắk Mil +400
Cao su SVR3L 25700 Đắk Lắk - Buôn Đôn +400
Cao su SVR3L 25700 Kon Tum - TP.Kon Tum +400
Cao su SVR3L 25700 Tây Ninh - TX.Tây Ninh +400
Cao su SVR3L 25700 Bình Dương - Bến Cát +400
Cao su SVR3L 25700 Đồng Nai - TP.Biên Hòa +400
Cao su SVR3L 25700 Bình Phước - Lộc Ninh +400
Cao su SVR3L 25700 Gia Lai - TP.Pleiku +400
Cao su SVR10 21200 Quảng Bình - Bố Trạch +300
Cao su SVR10 21200 Quảng Trị - Vĩnh Linh +300
Cao su SVR10 21200 Đắk Nông - Đắk Mil +300
Cao su SVR10 21200 Đắk Lắk - Buôn Đôn +300
Cao su SVR10 21200 Kon Tum - TP.Kon Tum +300
Cao su SVR10 21200 Tây Ninh - TX.Tây Ninh +300
Cao su SVR10 21200 Bình Dương - Bến Cát +300
Cao su SVR10 21200 Đồng Nai - TP.Biên Hòa +300
Theo Nhà nông