Giá cao su Việt Nam (13/8/2015)

13/08/2015
Giá cao su Việt Nam (13/8/2015)
Giá cao su Việt Nam là chúng tôi cập nhật diễn biến giá cao su tại một số địa phương trong lãnh thổ Việt Nam hàng ngày nhanh nhất, tin thị trường cao su mới nhất
 
Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Phú Yên - Sông Hinh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Thuận - Hàm Thuận Bắc +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Quảng Bình - Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Quảng Trị - Vĩnh Linh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đắk Nông - Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đắk Lắk - Buôn Đôn +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Kon Tum - TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Tây Ninh - TX.Tây Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Dương - Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đồng Nai - TP.Biên Hòa +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Phước - Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Gia Lai - TP.Pleiku +100
Cao su SVR3L 25000 Quảng Bình - Bố Trạch +200
Cao su SVR3L 25000 Quảng Trị - Vĩnh Linh +200
Cao su SVR3L 25000 Đắk Nông - Đắk Mil +200
Cao su SVR3L 25000 Đắk Lắk - Buôn Đôn +200
Cao su SVR3L 25000 Kon Tum - TP.Kon Tum +200
Cao su SVR3L 25000 Tây Ninh - TX.Tây Ninh +200
Cao su SVR3L 25000 Bình Dương - Bến Cát +200
Cao su SVR3L 25000 Đồng Nai - TP.Biên Hòa +200
Cao su SVR3L 25000 Bình Phước - Lộc Ninh +200
Cao su SVR3L 25000 Gia Lai - TP.Pleiku +200
Cao su SVR10 20600 Quảng Bình - Bố Trạch +200
Cao su SVR10 20600 Quảng Trị - Vĩnh Linh +200
Cao su SVR10 20600 Đắk Nông - Đắk Mil +200
Cao su SVR10 20600 Đắk Lắk - Buôn Đôn +200
Cao su SVR10 20600 Kon Tum - TP.Kon Tum +200
Cao su SVR10 20600 Tây Ninh - TX.Tây Ninh +200
Cao su SVR10 20600 Bình Dương - Bến Cát +200
Cao su SVR10 20600 Đồng Nai - TP.Biên Hòa +200
Theo Nhà nông