Hội chợ khu vực Châu Úc

Hội chợ khu vực Châu ÚcTour hội chợ khu vực Châu Đại Dương là đi đến nơi diễn ra tổ chức hội chợ diễn ra tại khu vực Châu Đại Dương với mục đích du lịch, giao lưu, tìm kiếm đối tác... là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

Danh sách tin

Hội chợ hàng thực phẩm Fine Food 2015
Hội chợ hàng thực phẩm Fine Food 2015 là hội chợ quốc tế chuyên ngành hàng thực phẩm tại Sydney – FINE FOOD 2015. Kết hợp tham dự Lễ hội Hoa lớn nhất Floriade tại Canberra